Kênh mua sắm trên Hodine

Mũi khoan SDS Bosch 2608833774 PLUS-5X 5.5x50x110

Mã: 2608833774 Thương hiệu: Bosch

Chưa có nhà bán sản phẩm này, bạn có thể trở thành nhà bán đầu tiên cho nó hoặc gửi yêu cầu mua hàng để nhận được báo giá.

Mũi Khoan SDS Max Bosch 2608685864

Mã: 2608685864 Thương hiệu: Bosch

Chưa có nhà bán sản phẩm này, bạn có thể trở thành nhà bán đầu tiên cho nó hoặc gửi yêu cầu mua hàng để nhận được báo giá.

Mũi khoan Bosch 2608685866 SDS-MAX 4 (22x200/320mm)

Mã: 2608685866 Thương hiệu: Bosch

Chưa có nhà bán sản phẩm này, bạn có thể trở thành nhà bán đầu tiên cho nó hoặc gửi yêu cầu mua hàng để nhận được báo giá.

Mũi khoan SDS Bosch 2608833779 PLUS-5X 6x150x210

Mã: 2608833779 Thương hiệu: Bosch

Chưa có nhà bán sản phẩm này, bạn có thể trở thành nhà bán đầu tiên cho nó hoặc gửi yêu cầu mua hàng để nhận được báo giá.

Mũi khoan Bosch 2608578626 SDS-max-8X 20 x 200 x 320 mm

Mã: 2608578626 Thương hiệu: Bosch

Chưa có nhà bán sản phẩm này, bạn có thể trở thành nhà bán đầu tiên cho nó hoặc gửi yêu cầu mua hàng để nhận được báo giá.

Mũi khoan Bosch 2608578609 SDS-max-8X 14 x 800 x 940 mm

Mã: 2608578609 Thương hiệu: Bosch

Chưa có nhà bán sản phẩm này, bạn có thể trở thành nhà bán đầu tiên cho nó hoặc gửi yêu cầu mua hàng để nhận được báo giá.

Mũi Khoan Kim Loại, Sắt HSS-G/HSS-R Bosch 2608595051

Mã: 2608595051 Thương hiệu: Bosch

Chưa có nhà bán sản phẩm này, bạn có thể trở thành nhà bán đầu tiên cho nó hoặc gửi yêu cầu mua hàng để nhận được báo giá.

Mũi khoan INOX HSS-Co Bosch 2608585889 6mm

Mã: 2608585889 Thương hiệu: Bosch

Chưa có nhà bán sản phẩm này, bạn có thể trở thành nhà bán đầu tiên cho nó hoặc gửi yêu cầu mua hàng để nhận được báo giá.

Mũi khoan INOX HSS-Co Bosch 2608585892 7mm

Mã: 2608585892 Thương hiệu: Bosch

Chưa có nhà bán sản phẩm này, bạn có thể trở thành nhà bán đầu tiên cho nó hoặc gửi yêu cầu mua hàng để nhận được báo giá.

Mũi khoan Bosch 2608578613 SDS-max-8X 16 x 400 x 540 mm

Mã: 2608578613 Thương hiệu: Bosch

Chưa có nhà bán sản phẩm này, bạn có thể trở thành nhà bán đầu tiên cho nó hoặc gửi yêu cầu mua hàng để nhận được báo giá.

Trợ giúp mua hàng

Để lại yêu cầu mua hàng, bạn sẽ nhận được nhiều báo giá hợp lý cho sản phẩm đang cần tìm.

Gửi yêu cầu mua hàng

Đánh giá

(Từ 5 sao)

(Từ 4 sao)

(Từ 3 sao)

(Từ 2 sao)

Khoảng giá