Dịch vụ từ các nhà cung cấp

Hệ thống cho phép người dùng doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh đăng ký tạo trang để chia sẻ thông tin. Với rất nhiều ứng dụng hỗ trợ việc kinh doanh cũng như vận hành doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ miễn phí, đây sẽ là công nền tảng cực kỳ hữu ích cho sự phát triển kinh doanh của bạn.